Public relations

Public relations tvoří nedílnou součást aktivit společnosti Press Image. Již několik let udržujeme pozitivní vztahy s médii pro následné úspěšné publikování PR materiálů. Díky naší dlouhodobé činnosti a zkušenostem, dokážeme našim klientům zajistit úspěšnou prezentaci, ta se pak odráží v konečném výsledku v jasně měřitelném počtu mediálních výstupů. V rámci všech našich PR aktivit dodržujeme pravidla novinářské etiky. Pro úspěšné PR využíváme prvků media relations:

  • Zpracování tiskových zpráv a tiskových materiálů.
  • Příprava redakčních materiálů nebo podkladů k tématům.
  • Mediální výstupy v TV, rozhlasu, tisku a internetu.
  • Mediální školení.
  • Reportáže a pořady na dané téma.
  • Organizace tiskových a odborných konferencí na klíč.
  • Realizace tzv. press trip - výjezdních akcí spojených s aktivní prezentací.
  • Připravované projekty provážeme s promotion kampaní.
  • Organizace neformálních společenských a kulturních akcí.