Media servis

Společnost Press Image působí na trhu od roku 2011. Vznikla spojením zkušených lidí z několika reklamních a mediálních oborů a dnes se řadí mezi významné poskytovatele širokého spektra mediálního a reklamního servisu. S každým klientem velmi úzce spolupracujeme od zadání až po vlastní realizaci, navrhujeme reklamní kampaně, včetně časového harmonogramu a rozpočtu. Vypracováváme grafické reklamní návrhy a doporučíme výběr vhodných reklamních ploch s ohledem na cílení reklamy.

Naše reklama je vidět:

  • Sloupy veřejného osvětlení
  • Billboardy, bigboardy
  • Městská hromadná doprava
  • Telefonní budky
  • Reklamní plachty
  • Reklama na mostech
  • Velkoplošné magnety