Audiovizuální tvorba

Zpravodajské spoty a reportáže

Svým zaměřením jde o aktuální denní zpravodajství, a to nejen z brněnské metropole. Velmi často užíváme zpravodajský reporting i pro audiovizuální zpracování firemních produktů.

Prezentační a reklamní spoty

Jsou nacíleny na konkrétní produkty. Jejich následné využití je zejména v televizní reklamě, ale také pro vlastní prezentaci společnosti jako jsou veletrhy, workshopy, přednášky, odborné konference, vlastní webové stránky zákazníka, atd.

Audiovizuální systém

Audiovizuální prezentace umožňuje pořizovateli (město, obec, městská část, nemocnice, soukromá společnost a dalším) prezentovat se v projektech, které pro spoluobčany právě vytváří. Nabídne občanům (divákům) komplexní pohled a odpovědi na reportáží zpracované téma. Navíc jde o přidanou hodnotu i v tom smyslu, že se občan v reportáži sám vidí a může jej zařadit i do svého domácího videoarchivu. Díky tomu, že se videoreportáže umístí i na sociální sítě nebo webové stránky společnosti, dostane se do ještě širšího veřejného podvědomí, a to nejen na území ČR. Navíc je toto médium daleko pružnější a aktuálnější než tištěný zpravodaj, informace tak putují ihned k danému občanovi (divákovi).

Naše reportážní videa najdete ZDE

Naši dokumentární tvorbu najdete ZDE